Δεύτερη Διαβούλευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών διοργανώνει την 2η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ με σκοπό την καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών …

Συν-διαμορφώνουμε το όραμα για τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών … Αλλάζουμε τον τρόπο μετακίνησής μας … Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας …

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συν-διαμορφώνουμε το όραμα για τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών … Αλλάζουμε τον τρόπο μετακίνησής μας … Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας … Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών έχει …

Δελτίο Τύπου

«Έρευνα Ερωτηματολογίου Δηλωμένων Προτιμήσεων Μεταφορικού Μέσου στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών» Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στρατηγικό στόχο την εφαρμογή μιας πολιτικής για …

Πρώτη Διαβούλευση

Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της κίνησης στον δήμο Πηγή: https://www.dimosneapolis-sykeon.gr/ ΑρχείαΣΒΑΚ μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμόΤο ΣΒΑΚ του Δήμου Νεάπολης Συκεών  ♦ Συγκοινωνία, μετακινήσεις, ποιότητα ζωής για τους πολίτες …

Πρόσκληση 1ης Διαβούλευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών διοργανώνει την 1η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ με σκοπό την καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών με στόχο τον εντοπισμό …

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτού …

Έρευνες μετακινήσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νεάπολης- Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στρατηγικό στόχο την εφαρμογή …

Έρευνα Μετακινήσεων / ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης- Συκεών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έρευνα Μετακινήσεων / ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης- Συκεών Ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών ξεκίνησε την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στόχο την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με επικαιροποιημένη …