Συν-διαμορφώνουμε το όραμα για τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών … Αλλάζουμε τον τρόπο μετακίνησής μας … Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας …

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συν-διαμορφώνουμε το όραμα για τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών … Αλλάζουμε τον τρόπο μετακίνησής μας … Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας …

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στρατηγικό στόχο την εφαρμογή μιας πολιτικής για τα ελληνικά δεδομένα, που θα εγγράφεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμες μετακινήσεις και που θα αναδείξει το Δήμο Νεάπολης – Συκεών σε μια περιοχή όμορφη, βιώσιμη, υγιή οικονομικά, ανθρώπινη για τους κατοίκους και ελκυστική για τους επισκέπτες.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό τίθεται σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση το αρχικό Κοινό Όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ.

Το σύνολο των απόψεων θα ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να διαμορφωθεί το τελικό Κοινό Όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ και να επιλεγεί η στρατηγική κατεύθυνση που θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό του συστήματος αστικής κινητικότητας στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών με χρονικό ορίζοντα το 2032.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν με τη χρήση του παρακάτω συνδέσμου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbuKX0dbDmUWDg14__JeffVPW9CBk6r9pIH5tezqFWct4ug/viewform

Η φόρμα συμπλήρωσης θα είναι ανοιχτή έως τις 19/01/2024.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης – Συκεών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://svakneapolis-sykeon.gr/