Έρευνα Μετακινήσεων / ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης- Συκεών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έρευνα Μετακινήσεων / ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης- Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών ξεκίνησε την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στόχο την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με επικαιροποιημένη και ποσοτικοποιημένη περιγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών μετακίνησης και αξιολόγηση της επάρκειας προσφοράς υποδομών και υπηρεσιών. Το τελικό ΣΒΑΚ θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σχέδιο δράσης που θα προδιαγράφει με ακρίβεια τα απαιτούμενα βήματα ωρίμανσης (μελέτες – έργα – ενέργειες – συνεργασίες) για την υλοποίηση των δράσεων στον τομέα μεταφορών και μετακινήσεων που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος στα επόμενα χρόνια οργανώνοντας το πλαίσιο για τη διαμόρφωση του συστήματος κινητικότητας, επιδιώκοντας την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά μεταφορικού συστήματος, το οποίο θα έχει ως επίκεντρο τον μετακινούμενο πολίτη ως πεζό, χρήστη ποδηλάτου και χρήστη μέσων μαζικής μεταφοράς και ακολούθως το ΙΧ αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται έρευνα κινητικότητας και χαρακτηριστικών των μετακινήσεων με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών. Tα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Με αυτό τον τρόπο συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί τα περί τα 5 λεπτά και αφορά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα ερωτηματολογίου με τη χρήση αυτού του συνδέσμου.

https://forms.gle/wiuXwEg59uGGLfns7

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης- Συκεών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://svakneapolis-sykeon.gr/