Δελτίο Τύπου

«Έρευνα Ερωτηματολογίου Δηλωμένων Προτιμήσεων Μεταφορικού Μέσου στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών»

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στρατηγικό στόχο την εφαρμογή μιας πολιτικής για τα ελληνικά δεδομένα, που θα εγγράφεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμες μετακινήσεις και που θα αναδείξει τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών σε μια περιοχή όμορφη, βιώσιμη, υγιή οικονομικά, ανθρώπινη για τους κατοίκους και ελκυστικής για τους επισκέπτες.

Το ΣΒΑΚ είναι ένα Σχέδιο που θα επιχειρήσει να προδιαγράψει σε στρατηγικό επίπεδο το σύνολο των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου σε ορίζοντα 10ετίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες για αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των αναγκών κινητικότητας των κατοίκων και των επισκεπτών, υπακούοντας παράλληλα στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται έρευνα ερωτηματολογίου δηλωμένων προτιμήσεων μεταφορικού μέσου στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των πολιτών σχετικά με την χρήση των μεταφορικών μέσων. Η εκτίμηση της πιθανότητας επιλογής ενός μεταφορικού μέσου, είτε αυτό πρόκειται για ΙΧ, ποδήλατο ή ένα οποιοδήποτε μέσο, προκύπτει από την διερεύνηση της χρησιμότητας που προσφέρει το μέσο αυτό στον χρήστη. Για τον υπολογισμό της χρησιμότητας αυτής, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μιας ειδικής έρευνας, η οποία ονομάζεται Έρευνα Δηλωμένης Προτίμησης Μεταφορικού Μέσου – SP.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση των μέτρων του ΣΒΑΚ.

Με αυτό τον τρόπο συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί τα περί τα 5 λεπτά και αφορά άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα ερωτηματολογίου μέσω του συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRLLP0UEFhLtyQCZL-JuWfFBlh2TrF2kBvAFF9yJJCb4WIcw/viewform?usp=sf_link

Η φόρμα συμπλήρωσης θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 25-10-2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης – Συκεών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://svakneapolis-sykeon.gr/