Έρευνες μετακινήσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νεάπολης- Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στρατηγικό στόχο την εφαρμογή μιας πολιτικής για τα ελληνικά δεδομένα, που θα εγγράφεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμες μετακινήσεις και που θα αναδείξει το Δήμο Νεάπολης- Συκεών σε μια περιοχή όμορφη, βιώσιμη, υγιή οικονομικά, ανθρώπινη για τους κατοίκους και ελκυστικής για τους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο, ήτοι της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «“CONSORTIS”» κατά την χρονική περίοδο από 30-05-2022 έως 30-06-2022 μετρήσεις φόρτου και σύνθεσης της κυκλοφορίας σε επιλεγμένες διατομές και κόμβους του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, καθώς και απογραφές χαρακτηριστικών στάθμευσης και έρευνες προέλευσης – προορισμού με τη μορφή συνεντεύξεων τόσο σε οδηγούς (παρά την οδό) όσο και σε πολίτες και νοικοκυριά.

Tα συλλεγόμενα στοιχεία έχουν σαν σκοπό την αποτύπωση του προφίλ των μετακίνησεων στο Δήμο Νεάπολης- Συκεών και θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Με τη συμμετοχή μας συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της περιοχής μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης- Συκεών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://svakneapolis-sykeon.gr/